Day for Change

"Day for Change zet zich in voor een rechtvaardig economisch systeem." zo schrijven ze zelf op hun website. "Toegankelijk voor iedereen. Goed voor mens, dier en de planeet. (Sociaal) ondernemerschap en inclusive finance staan daarbij centraal. Met de Day for Change Actie ondernemen kinderen en jongeren in Nederland met een microkrediet. Hun winst komt ten goede aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Zo snijdt het mes aan twee kanten."

Alle tweedeklassers van de OSG De Hogerberg op Texel doen mee aan het project om geld op te halen. Zo staan ze o.a. met een kraam op de markt en maakten ze dus Radio.